HOMEWelkom.html
klik hier voor de tekst van Philip Peters
http://philippetersessays.blogspot.com/2011/01/delfts-blauw-een-allegorie-van-het.html